Cases

Jammerbugt Kommune

Fokus har været på at styrke ledelseskompetencerne, samarbejdet i ledergruppen, opnå mere tillid til hinanden og gøre hele lederteamet mere flydende. De ydelser Jammerbugt Kommune har anvendt er ”The five behavior of a cohisive team,” hvor der peges på fem adfærdsmønstre et lederteam bør mestre. Et forløb, som skræddersys til konkrete og aktuelle problemstillinger fra den enkelte leder og ledergruppes arbejdsdag.  

”Konflikter i ledelsesteams er faktisk godt, når vi kan håndtere dem med tillid til hinanden. Det lærte vi praktisk, hvordan man gør med Progresos kompetente assistance. Det er i konflikten, vi skaber noget nyt. 
Jeg oplever generelt, at kommunalt ansatte ledere er fantastisk fagligt kompetente. Men de kan ofte også være konfliktsky. Det kan imidlertid betyde, at beslutningerne reelt ikke har hele ledergruppens accept, bliver uklare og efterleves på forskellig vis rundt om i systemet. Og så kan de skabe frustration, diskussion og manglende resultater hos medarbejderne tættere på borgerne".

 

Uffe Viegh Jørgensen, Forvaltningschef, Jammerbugt Kommune

Uffe Viegh Jørgensen

”Gennem samarbejdet med Progreso, er jeg blevet bevidstgjort om, at de bedste ledelsesresultater opnåes ved et ægte og tillidsfuldt teamwork i en ledergruppe, der har et klart, fælles mål, og formår at arbejde loyalt for hinanden. Sådan en ledergruppe sender klare, forklarede og ens signaler ned gennem medarbejderhierarkiet. Samarbejdet med Progreso skabte de efterlyste forbedringer.
Efter forløbet fornemmede jeg en mere konstruktiv stemning, mere effektiv og accepteret beslutningsgang samt bedre kommunikation i min nu daværende ledergruppe i Jammerbugt. Ledergruppen fik det bedre med en gang imellen at være i konflikten uden at opfatte den som personlig. Tilbagemeldingerne viste, at alle i højere grad oplevede sig som hørt og nu arbejdede mere bevidst for at bidrage til og udføre gruppens beslutninger".

 

Uffe Viegh Jørgensen, Forvaltningschef, Jammerbugt Kommune

 

Læs den fulde artikel her!