Cases

Glerups

Fokus har været på udarbejdelse, eksekvering og opfølgning af strategi for Glerups. Efterfølgende er der arbejdet med organisationsudvikling og sparring med direktionen med strategien som omdrejningspunkt. 

Udbyttet har været en klar retning, og definerede indsatser for både ledelse, organisation og marked. Disse har understøttet og bidraget til den løbende vækst og forbedrede resultater. De ydelser Glerups har anvendt er VIP Sparring, konceptet Succes i Ledelse samt facilitering/workshops.