Cases

Brüel Systems

Fokus har været på at styrke ledelseskompetencerne og samarbejdet i ledergruppen og mellemledergruppen hos Brüel Systems samt sparring med lederne. 

Udbyttet har været en øget indsigt i de dynamikker, der er i en gruppe og et team således at grupperne/teams er blevet styrket i deres performance mod at nå de stillede mål. De ydelser som Brüel Systems har anvendt er facilitering/workshops, VIP Sparring samt personprofiler.